16. 2. 2024
Členská schůze TJ Sokol Pačejov 2024
V sobotu 3.2.2024 se konala v klubu KD Členská schůze TJ Sokol Pačejov z.s. Ve zprávách předsedy, vedoucí SPV, trenérů, hospodáře a předsedy revizní komise byl zhodnocen rok 2023. Pěknou řeč pronesl místostarosta OÚ Pačejov Radek Junger, ve které nám poděkoval za spolupráci jak za obec, tak za hasiče. Do Síně slávy byli uvedeni Jaroslav Buchta a Vladimír Bohatý. Velký úspěch měla video prezentace, při které si všichni rádi zavzpomínali.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu schůze. Obecnímu úřadu Pačejov za poskytnutí prostor klubu. Ženám z SPV, které zajistily výzdobu a napekly úžasné dobroty. J. Jírovcovi, V. Panuškovi, J. Hlůžkovi, V. Kláskovi ml a L. Šmrhovi, kteří se ujali obsluhy. Paní Z. Kláskové, která po nás umyla horu nádobí a pomohla s úklidem. A samozřejmě Vláďovi Smolíkovi, který byl téměř u všeho.

V přílohách: zápis ze schůze - jednotlivé zprávy a pár fotek


Zápis z ČS 2024.pdf
Zpráva o činnosti za r. 2023.pdf
Zpráva o činnosti SPV.pdf
Zpráva o činnosti mládeže.pdf
Zpráva muži.pdf
Zpráva o hospodaření.pdf
Prezenční listina.pdf
Zpráva revizní komise.pdf
Autor článku: V.Klásek
zpět
Muži "A" | Přípravka | ASPV