8. 10. 2020
Info pro fanoušky - fotbal v Pačejově od 5.10.2020 bez diváků!!!

S ohledem na přijetí vládního mimořádného opatření ze dne 30. září 2020 č. 958 platí následující zvláštní podmínky pro konání fotbalových utkání:

1. Utkání se účastní nejvýše 130 osob(hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).

2. Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě

-vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,

-rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.

3. Stejná omezení podle bodů 1 a 2 platí též pro tréninky.

4. Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.

5. Tato pravidla se mohou měnit i sohledem na avizované zpřísnění, které bude ze strany orgánů státní moci oznámeno tento pátek.


Autor článku: Zdeněk Voska
zpět
Muži "A" | Přípravka | ASPV